Egenproduktion: Nybyggnation med hög grad av egna val

Vad är en egenproducerad bostad?

Egenproducerade bostäder är vad vi på EQ Living valt att kalla vårt koncept för nybyggnation av bostäder där du som boende har stor inverkan på innehållet och utseendet på det som byggs. Du väljer hur du vill ha det och EQ Living bygger ett hem för dig

Vilken är gruppens roll?

Gruppen, bestående av samtliga framtida boende, kan tillsammans påverka gemensamma funktioner och ytor om ni vill ha några sådana. Du kommer samtidigt få tillfälle att lära känna dina blivande grannar innan du flyttar in.

Vilken är min roll?

Du väljer vilken storlek du behöver och anger vilka funktioner du vill ha i din bostad. Därefter utarbetar du tillsammans med EQ Living en planlösning som är anpassad efter dina behov. Nästa steg är att välja material, ytskikt och maskinell standard. Om du inte är så road av att delta i detaljplaneringen – eller inte hinner – kan du välja att överlåta det åt oss.

Vilken är EQ Livings roll?

Vi erbjuder en struktur inklusive projektfärdig mark för uppförande av egenproducerade bostäder. Vi presenterar en byggnad med ett antal basbostäder som du utgår från och som vi anpassar tillsammans med dig efter dina önskemål. Vi levererar en nyckelfärdig bostad byggd efter dina önskemål och ser till att framtagna lösningar följer kommunens och myndigheters regler och riktlinjer

Hur mycket måste jag engagera mig i projektet?

Vi tror att du vill engagera dig i planeringen av din egen bostad, men du bestämmer själv hur mycket. Alla har inflytande i gruppens beslutsprocess.

Vill du hellre att EQ Living gör jobbet åt dig rekommenderar vi dig en lösning. Våra arkitekter har ritat bostäder sedan 1952 och kan erbjuda smarta, funktionella planlösningar och gedigna men prismedvetna materialval.

Hur fungerar köpprocessen?

När du bestämt dig för att vara med i projektet skriver vi ett bokningsavtal för aktuell bostad och du betalar en bokningsavgift på 50 000 kr. Därefter har vi ett antal möten där du berättar vilka önskemål du har för din bostad och vi tar fram ett förslag på justeringar av basbostaden. Du är alltså med och påverkar planlösning, materialval och design för din bostad.

Vid undertecknande av bokningsavtalet kommer vi be dig tillhandahålla ett lånelöfte.

Nästa steg är att skriva ett köpeavtal och du betalar samtidigt en handpenning på 10% av köpeskillingen för din bostad. Resterande andel betalar du vid tillträdet.

Kan jag ångra mig?

En intresseanmälan eller medverkan på ett informations-möte är aldrig bindande. Om du ångrar dig efter att ha skrivit på bokningsavtalet och betalat in bokningsavgiften återfår du pengarna minus en administrativ avgift om 15 000 kr.