MÄLARÄNG


Bostadstyp: Ca 40 lägenheter i bostadsrättsform

Projektet i korthet

Stockholms stad arbetar med att utforma ett nytt bostadskvarter mellan Bredäng och Mälarhöjden. Idag domineras platsen kring Bredängs trafikplats av stora trafikytor som skapar barriärer mellan stadsdelarna. Genom att minska ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats närmare motorvägen frigörs plats för nya bostäder. EQ Living har tillsammans med TB Gruppen fått en markanvisning för att upprätta ett flerbostadshus utmed Bredängsvägen och utformningen av denna byggnad pågår i detta nu. Tomten har en spännande topografi med sin bergsbrant som kantar mot skogsområdet bakom. Här får våra arkitekter något att bita i!