DETALJPLAN Detaljplanen är klar och byggrätten för tomten är bestämd.

BASPROJEKTERING Utformning av projektets inriktning och basbostäder.

BYGGLOV Basprojekteringen ligger till grund för bygglovet.

BOKNINGSSAVTAL Kontakta vår mäklare för att reservera din bostad.

ANPASSNING AV DIN BOSTAD Med hjälp av våra arkitekter väljer du hur din bostad ska se ut.

KÖPAVTAL När alla val är klara beräknas slutlig kostnad. Då stängs också möjligheten till anpassningar.

SLUTPROJEKTERING AV DIN BOSTAD Bygghandlingar och produktionen i fabriken förbereds.

PRODUKTION Fabriken startar tillverkningen. Leverans av bostäderna och uppbyggnad på plats.

INFLYTTNING Dags att packa dina lådor - din bostad är redo för dig att flytta in i.